KosterAlg

KosterAlg är ett nystartat företag som säljer svenskodlade KRAV-certifierade makroalger (tång). KosterAlg drivs av marinbiologer.

Våra alger kommer från havsbaserade odlingar i Skagerack. KosterAlg odlar även i tankar inomhus. Vår produktion är KRAV-certifierad i Sverige och övriga EU.

Arten som odlas ute till havs är ”sockertare” (Saccharina latissima). För närvarande odlar vi Sockertare (Saccharina latissima) och planerar att även odla havssallad (Ulva lactuca) eller rörhinna (Ulva intestinalis) i tankar. Alla alger odlas i friska vatten i norra Bohuslän.

Vi tillhandahåller våra alger som råvara (biomassa) och kan efter önskemål sälja dem färska, frysta eller torkade. Tillsammans med våra kunder kommer vi överens om det bästa sättet att leverera dem. Är du intresserad av att beställa alger från oss?

Här är vår beställningsblankett (pdf). Ifylld blankett skannas och mailas till oss info @ kosteralg.se Välkommen med din beställning!

 

Våra produkter

Våra alger är KRAV-certifierade i Sverige och övriga EU, samt certifierade som föda, och är fantastiska att använda direkt, som primörer eller i maträtter. Eftersom alger innehåller olika typer av näringsämnen och oljor förekommer också vissa alger som hälsotillskott. Flera arter är attraktiva att använda i hud- och rengöringsprodukter.

Makroalger (tång) används över hela världen som konsistensgivare, stabiliseringsmedel och emulsionsmedel. Makroalger har också länge använts för att tillsätta näring till jord (som gödsel) och som foder till djur.

Nya spännande applikationsområden är under utveckling. Alger kan bli tyg, användas till förpackningar, biokapslar för mediciner etc.

Vi odlar ”sockertare” (Saccharina latissima) samt  havssallad (Ulva lactuca). Alla alger odlas i friska vatten i norra Bohuslän eller inomhus i tankar.

BESTÄLLA ALGER

Är du intresserad av att beställa alger från oss? Vi säljer:

  • Sockertare, odlad i havet. Torkad eller fryst.
  • Sockertare, odlad i tankar på land. Färsk.
  • Fingertare, odlad i tankar. Torkad.
  • Havssallad, odlad i tankar, färsk.
  • Rörhinna – kommer inom kort.

Här är vår beställningsblankett (pdf). Ifylld blankett skannas och mailas till oss – info@kosteralg.se

Välkommen med din beställning!

Fredrik Gröndahl om tångodling

I södra delen av Kosterhavets nationalpark ligger Sveriges första odling av stora alger. Den upptar två hektar och kan i bästa fall ge en årlig skörd på 50-75 ton. Alger är förhållandevis lätt att odla, ger bra skördar och kan användas till mängder av spännande produkter. Man kan använda dem som de är i matlagning eller tillverka avancerade läkemedel.

Den brunalg som odlas är sockertare, eller sockertång (Saccharina latissima). Ur denna kan det utvinnas allt från nyttiga mat- eller foderingredienser till läkemedel, gödsel och kemikalier, som i sin tur kan utgöra en bas för plast- eller limproduktion. Ur de sockerrika algerna kan dessutom energi utvinnas i form av etanol eller biogas. Vid skörd tar de upp kväve och fosfor från hav till land och bidrar därmed till att minska övergödningen av våra kustvatten. Odlingen kan även locka till sig olika djur som till exempel tångräkor, som i sin tur kan locka till sig fisk och andra djur. På så vis kan en algodling stimulera den biologiska mångfalden. Storskalig algodling i havet har också föreslagits som en av de få åtgärder som kan bidra till en minskad havsförsurning, genom att algerna tar upp löst koldioxid ur vattnet.

En annan positiv sak med algodlingar är att man inte behöver använda bördig odlingsmark på land, och inte heller vattna eller gödsla. När odlingen väl placerats ut i havet sköter den sig själv tills det blir dags att skörda. Men andra ord ett både klimatsmart och hållbart vattenbruk.

Det finns stora fördelar med att odla alger i havet och det finns en positiv inställning hos kustbefolkningen till odling av alger, som kanske inte alltid är fallet när det gäller fisk- eller musselodling. Den största fördelen är nog att algodling troligen har en väldigt liten negativ påverkan på havsmiljön. Sockertången är dessutom en helt naturligt förekommande art vid västkusten. Den växer som bäst under vårvintern och skördas under maj månad, efter att odlingen placerats ut under senhösten året innan. Algplantor har försåtts på rep och är några millimeter stora när de sätts ut i havet. När de skördas ungefär ett halvår senare kan plantorna vara 1,5 till 2,0 meter långa. De växer alltså väldigt snabbt och dessutom under en årstid som gör att verksamheten inte krockar med sommarsäsongens båt- och badliv.

Skulle algodling slå igenom i större skala är det enklast att förverkliga direkt användning som mat. Genom det asiatiska kökets inmarsch och vårt resande så har nyfikenheten på ny mat ökat i Sverige. Sushirullar, sjögrässallad och tångkaviar kan idag köpas på restauranger eller i en vanlig mataffär. Vi äter dessutom alger i form av algingredienser i mängder av matvaror som till exempel konsistensgivare, färgämnen och smakförstärkare. Många av dessa ingredienser har olika E-beteckningar.

Det finns ett intresse för lokalproducerade högkvalitativa alger. I Danmark finns redan mängder av olika tångprodukter på marknaden i form av exempelvis tångpesto, tångkaviar, tångsenap, tångkryddor och tångakvavit. I Sverige är marknaden fortfarande väldigt liten, men det finns tångknäckebröd och en del väldigt dyra tångprodukter att köpa. Att odla alger och sälja för direkt matkonsumtion är lönsamt men ännu inte etablerat i Sverige. På sikt kommer svenska alger också att användas till kosmetika, näringsberikning av mat och materialproduktion men också som gödsel och till produktion av biogas.

SE-EKO-01 EU vattenbruk

 

 

 

Om oss

Vi är ett gäng forskare som arbetar med makroalger inom akvakultur, forskning inom odlingstekniker, avel och hållbar marin utveckling.

Med vår samlade kompetens vill vi med KosterAlg vara en ledande del av den Blå näringsutvecklingen, med fokus på storskalig och hållbar makroalgsproduktion.

Från mars/april 2018 har vi en lokal på Västbacken, strax norr om Havstenssund. På Västbacken torkar vi de odlade algerna.

 

ORDFÖRANDE

 

Elisabet Brock

Fil doktor i marinekologi och lärarexamen för klasslärare, Göteborgs universitet.

Forskningsfokus: kemiskt försvar hos tång, specifikt om en grupp av polyfenoler som finns i brunalger.

Undervisning och utveckling av pedagogiska program i skolor, Sverige och internationellt.

E-post: elisabet@kosteralg.se

 

LEDAMÖTER

 

Fredrik Gröndahl

Docent, Industriell Ekologi, KTH, Stockholm.
Forskningsfokus: hållbar användning av Östersjöns marina resurser, särskilt användningen av alger och vass för bioenergi och näringsupptag.

E-post: fredrik@kosteralg.se

 

 

 

 

Gunilla Toth

Docent, Marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs universitet.

Forskningsfokus: marina algers ekologi, marin kemisk ekologi, makroalger inom akvakultur.

E-post: gunilla@kosteralg.se

 

 

 

 

Gunnar Cervin

Fil doktor, Marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs universitet.

Forskningsfokus: marin botanik, marin kemisk ekologi, makroalger inom akvakultur.

E-post: gunnar@kosteralg.se

 

 

 

Göran Nylund

Fil doktor, Marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs universitet.
Forskningsfokus: makroalger inom akvakultur, marina algers ekologi, speciellt hur makroalger använder kemiska ämnen för att interagera med sin omgivning.

E-post: goran@kosteralg.se

 

 

 

Henrik Pavia

Professor, Marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs Universitet.
Forskningsfokus: marin botanik, marin samhällsekologi, marin kemisk ekologi, makroalger inom akvakultur.

E-post: henrik@kosteralg.se

 

Linnéa Sjögren

Linnéa arbetar med marknadsföring och kundkontakter på deltid åt KosterAlg. Övrig tid är hos Vd på Catxalot.

E-post: linnea @kosteralg.se

 

 

 

 

PROJEKT VI SAMARBETAR MED  

Fakturaadress KosterAlg

KosterAlg AB
c/o Brock
Linnégatan 63
413 08 Göteborg

Org.nr: 559057-6004

Kontakta oss

Vill du beställa  KRAV-certifierade alger från KosterAlg? Här är vår beställningsblankett (pdf).  Ifylld, skannad blankett mailas till info@kosteralg.se

Elisabet Brock, ordförande – elisabet@kosteralg.se

Gunnar Cervin, produktion – gunnar@kosteralg.se

Linnéa Sjögren, kundkontakter – linnea@kosteralg.se

 

KosterAlg AB

c/o Brock

Linnégatan 63

413 08 Göteborg