KosterAlg

KosterAlg är ett nystartat företag som säljer svenskodlade KRAV-certifierade makroalger/tång (främst kelp). KosterAlg drivs av marinbiologer.

Våra alger kommer från havsbaserade odlingar i Skagerack. KosterAlg odlar även i tankar inomhus. Vår produktion är KRAV-certifierad i Sverige och övriga EU.

Arten som odlas ute till havs är ”sockertare” (Saccharina latissima). För närvarande odlar vi sockertare, fingertare (Laminaria digitata), havssallad (Ulva lactuca) och planerar att även odla rörhinna (Ulva intestinalis). Sockertaren och fingertaren odlas i friska vatten i norra Bohuslän, och havssalladen i tankar på land. Vi har även en liten odling av sockertare i tankar på land, vilket gör att vi kan sälja färsk tång hela året, oberoende av säsong.

Vi säljer våra alger färska (de tankodlade), frysta eller torkade. Tillsammans med våra kunder kommer vi överens om det bästa sättet att leverera dem.

Baltic Blue Biotechnology Alliance

KosterAlg AB is participating in the Baltic Blue Biotechnology Alliance, a 3-year project (2016-2019) led by Geomar Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Germany. It is part-funded by the Interreg BSR programme under the ERDF.

The aim of the project is to facilitate and accelerate the commercialisation of resource based products from the Baltic Sea, Kattegatt and Skagerrak in a sustainable way.
The Alliance project brings 26 partners from the Baltic Sea Region (BSR) together and is comprised of experts from research institutions, business support organisations, blue biotechnology companies and the SUBMARINER network in order to develop innovative marine bio-based products. Together with their target users, SMEs and start-ups, the Alliance aims to enable growth within the field of blue biotechnology by developing working procedures that ensure the effective but sustainable use of marine resources.

Om oss

KosterAlg startades av sex marinbiologer som är specialiserade inom marin botanik ekologi och kemi, odling och avel av macroalger samt hållbar marin utveckling. Med ytterligare tre nyckelpersoner, inom finans, marknadsföring och försäljning planerar vi för att företaget ska bli centrum för produktion av odlade svenska macroalger.

Med vår samlade kompetens vill vi med KosterAlg vara en ledande del av den Blå näringsutvecklingen, med fokus på storskalig och hållbar makroalgsproduktion.

Sedan våren 2018 har vi en lokal på Västbacken, strax norr om Havstenssund. På Västbacken torkar vi de havsodlade algerna.

Elisabet Brock

Fil doktor i marinekologi och lärarexamen för klasslärare, Göteborgs universitet.

Forskningsfokus: kemiskt försvar hos tång, specifikt om en grupp av polyfenoler som finns i brunalger.

Undervisning och utveckling av pedagogiska program i skolor, Sverige och internationellt.

E-post: elisabet@kosteralg.se

Fredrik Gröndahl

Docent, Industriell Ekologi, KTH, Stockholm.
Forskningsfokus: hållbar användning av Östersjöns marina resurser, särskilt användningen av alger och vass för bioenergi och näringsupptag.

E-post: fredrik@kosteralg.se

Gunilla Toth

Docent, Marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs universitet.

Forskningsfokus: marina algers ekologi, marin kemisk ekologi, makroalger inom akvakultur.

E-post: gunilla@kosteralg.se

Gunnar Cervin

Fil doktor, Marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs universitet.

Forskningsfokus: marin botanik, marin kemisk ekologi, makroalger inom akvakultur.

E-post: gunnar@kosteralg.se

Göran Nylund

Fil doktor, Marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs universitet.
Forskningsfokus: makroalger inom akvakultur, marina algers ekologi, speciellt hur makroalger använder kemiska ämnen för att interagera med sin omgivning.

E-post: goran@kosteralg.se

Henrik Pavia

Professor, Marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs Universitet.
Forskningsfokus: marin botanik, marin samhällsekologi, marin kemisk ekologi, makroalger inom akvakultur.

E-post: henrik@kosteralg.se

Linnéa Sjögren

Linnéa arbetar med marknadsföring och kundkontakter på deltid åt KosterAlg. Övrig tid är hos Vd på Catxalot.

E-post: linnea @kosteralg.se

PROJEKT VI SAMARBETAR MED  

Fakturaadress KosterAlg

KosterAlg AB
c/o Brock
Linnégatan 63
413 08 Göteborg

Org.nr: 559057-6004

Kontakta oss

Vill du beställa  KRAV-certifierade alger från KosterAlg? Här är vår beställningsblankett (pdf).  Ifylld, skannad blankett mailas till info@kosteralg.se

Elisabet Brock, ordförande – elisabet@kosteralg.se

Gunnar Cervin, produktion – gunnar@kosteralg.se

Linnéa Sjögren, kundkontakter – linnea@kosteralg.se

KosterAlg AB

c/o Brock

Linnégatan 63

413 08 Göteborg