Homepage

KosterAlg is a newly established company offering eco-certified macroalgae (mainly kelp) cultivated on the Swedish west coast. KosterAlg is owned and operated by marine biologists.

Most of our algae is grown in the open sea on the west coast of Sweden, (Skagerack), but KosterAlg also cultivates algae in tanks with deep water pumped from the clean waters of Skagerack. Our production is eco-certified for Sweden and the rest of the EU.

The species cultivated at sea are “Sugar kelp” (Saccharina latissima) and “Oarweed” (Laminaria digitata). Algae cultivated in tanks are Saccharina latissima and “Sea lettuce” (Ulva lactuca).

We offer our algae as biomass and we deliver them dried, frozen or fresh. In order to cater to our customers’ needs we arrange the delivery together.

 

 
Baltic Blue Biotechnology Alliance

KosterAlg AB is participating in the Baltic Blue Biotechnology Alliance, a 3-year project (2016-2019) led by Geomar Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Germany. It is part-funded by the Interreg BSR programme under the ERDF.

The aim of the project is to facilitate and accelerate the commercialisation of resource based products from the Baltic Sea, Kattegatt and Skagerrak in a sustainable way.
The Alliance project brings 26 partners from the Baltic Sea Region (BSR) together and is comprised of experts from research institutions, business support organisations, blue biotechnology companies and the SUBMARINER network in order to develop innovative marine bio-based products. Together with their target users, SMEs and start-ups, the Alliance aims to enable growth within the field of blue biotechnology by developing working procedures that ensure the effective but sustainable use of marine resources.

Våra produkter

Våra alger är KRAV-certifierade i Sverige och övriga EU, samt certifierade som föda, och är fantastiska att använda direkt, som primörer eller i maträtter. Eftersom alger innehåller olika typer av näringsämnen och oljor förekommer också vissa alger som hälsotillskott. Flera arter är attraktiva att använda i hud- och rengöringsprodukter.

Makroalger (tång) används som mat främst i Asien men används över hela världen även som konsistensgivare, stabiliseringsmedel och emulsionsmedel. Makroalger har också länge använts för att tillsätta näring till jord (som gödsel) och som foder till djur.

Nya spännande applikationsområden är under utveckling. Alger kan bli tyg, användas till förpackningar, läkemedel och biobränsle.

Vi odlar sockertare (Saccharina latissima), fingertare (Laminaria digitata) samt  havssallad (Ulva lactuca). Alla alger odlas i friska vatten i norra Bohuslän eller inomhus i tankar med havsvatten.

BESTÄLLA ALGER

Är du intresserad av att beställa alger från oss? Vi säljer:

 • Sockertare, odlad i havet:
  Torkad
  Blancherad och fryst
 • Fingertare, odlad i havet:
  Torkad
  Blancherad och fryst
 • Havssallad, odlad i tank:
  Färsk
  Torkad

OBS! Vi säljer ej till privatpersoner.

Välkommen med din beställning!

SE-EKO-01 EU vattenbruk

Fredrik Gröndahl om tångodling

I södra delen av Kosterhavets nationalpark ligger Sveriges första odling av stora alger. Den upptar två hektar och kan i bästa fall ge en årlig skörd på 50-75 ton. Alger är förhållandevis lätt att odla, ger bra skördar och kan användas till mängder av spännande produkter. Man kan använda dem som de är i matlagning eller tillverka avancerade läkemedel.

Den brunalg som odlas är sockertare, eller sockertång (Saccharina latissima). Ur denna kan det utvinnas allt från nyttiga mat- eller foderingredienser till läkemedel, gödsel och kemikalier, som i sin tur kan utgöra en bas för plast- eller limproduktion. Ur de sockerrika algerna kan dessutom energi utvinnas i form av etanol eller biogas. Vid skörd tar de upp kväve och fosfor från hav till land och bidrar därmed till att minska övergödningen av våra kustvatten. Odlingen kan även locka till sig olika djur som till exempel tångräkor, som i sin tur kan locka till sig fisk och andra djur. På så vis kan en algodling stimulera den biologiska mångfalden. Storskalig algodling i havet har också föreslagits som en av de få åtgärder som kan bidra till en minskad havsförsurning, genom att algerna tar upp löst koldioxid ur vattnet.

En annan positiv sak med algodlingar är att man inte behöver använda bördig odlingsmark på land, och inte heller vattna eller gödsla. När odlingen väl placerats ut i havet sköter den sig själv tills det blir dags att skörda. Men andra ord ett både klimatsmart och hållbart vattenbruk.

Det finns stora fördelar med att odla alger i havet och det finns en positiv inställning hos kustbefolkningen till odling av alger, som kanske inte alltid är fallet när det gäller fisk- eller musselodling. Den största fördelen är nog att algodling troligen har en väldigt liten negativ påverkan på havsmiljön. Sockertången är dessutom en helt naturligt förekommande art vid västkusten. Den växer som bäst under vårvintern och skördas under maj månad, efter att odlingen placerats ut under senhösten året innan. Algplantor har försåtts på rep och är några millimeter stora när de sätts ut i havet. När de skördas ungefär ett halvår senare kan plantorna vara 1,5 till 2,0 meter långa. De växer alltså väldigt snabbt och dessutom under en årstid som gör att verksamheten inte krockar med sommarsäsongens båt- och badliv.

Skulle algodling slå igenom i större skala är det enklast att förverkliga direkt användning som mat. Genom det asiatiska kökets inmarsch och vårt resande så har nyfikenheten på ny mat ökat i Sverige. Sushirullar, sjögrässallad och tångkaviar kan idag köpas på restauranger eller i en vanlig mataffär. Vi äter dessutom alger i form av algingredienser i mängder av matvaror som till exempel konsistensgivare, färgämnen och smakförstärkare. Många av dessa ingredienser har olika E-beteckningar.

Det finns ett intresse för lokalproducerade högkvalitativa alger. I Danmark finns redan mängder av olika tångprodukter på marknaden i form av exempelvis tångpesto, tångkaviar, tångsenap, tångkryddor och tångakvavit. I Sverige är marknaden fortfarande väldigt liten, men det finns tångknäckebröd och en del väldigt dyra tångprodukter att köpa. Att odla alger och sälja för direkt matkonsumtion är lönsamt men ännu inte etablerat i Sverige. På sikt kommer svenska alger också att användas till kosmetika, näringsberikning av mat och materialproduktion men också som gödsel och till produktion av biogas.

Alger – framtidens allroundmat, 2015-12-10

About us

The company KosterAlg was set-up by six marinebiologists, specialized in marine botany, ecology and chemistry, cultivation and breeding of macroalgae and a sustainable use of marine resources. With three more key persons in finance, marketing and sales we now design the company to become a keystone in the production of cultivated Swedish macroalgae.

With our gathered experience we see KosterAlg as a frontrunner in the development of the Blue Economy, focusing on large-scale and sustainable production of macroalgae.

As of March 2018 we have access to a warehouse on Västbacken, north of Havstenssund, where we dry and store our algae.

Elisabet Brock

Ph.D. in marine ecology and B.Ed. as a primary schoolteacher University of Gothenburg.

Research: Chemical defense in rockweed, by a group of polyphenols present in brown algae

Pedagogical: Teaching and creating of educational and didactic programmes for schools, in Sweden and internationally.

E-mail: elisabet@kosteralg.se

Fredrik Gröndahl

Assoc. Prof. / Head of Department for Sustainable Development Environmental Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Fredrik-profilbild-3-816x1024.jpeg and Engineering (SEED) at KTH Stockholm.

Research: sustainable use of marine resources of the Baltic Sea, specifically in regard to the use of algae for biofuel and nutrition.

E-mail: fredrik@kosteralg.se

Gunilla Toth

Assoc. Prof., Dep. of Marine Sciences – Tjärnö, University of Gothenburg.

Research: the ecology of marine algae, marine chemical ecology and aquaculture of macroalgae

E-mail: gunilla@kosteralg.se

Gunnar Cervin

Ph.D., Dep. of Marine Sciences – Tjärnö, University of Gothenburg.

Research: marine botany, marine chemical ecology and aquaculture of macroalgae.

E-mail: gunnar@kosteralg.se

Göran Nylund

Ph.D., Dep. of Marine Sciences – Tjärnö, University of Gothenburg.

Research: aquaculture of macroalgae, chemical ecology of marine algae – how algae use chemical compounds to interact with their environment.

E-mail: goran@kosteralg.se

Henrik Pavia

Professor, Dep. of Marine Sciences – Tjärnö, University of Gothenburg.

Research: marine botany, marine community ecology, marine chemical ecology and aquaculture of macroalgae

E-mail: henrik@kosteralg.se

We cooperate with these research projects:

Billing address:

KosterAlg AB
c/o Brock
Linnégatan 63
413 08 Göteborg
Sweden

Org.nr: 559057-6004

News

Contact

To order our Eco-certified algae: Fill in the order form below.

Elisabet Brock, Chairperson – elisabet@kosteralg.se

Gunnar Cervin, production – gunnar@kosteralg.se

Lars Lundqvist, sales – lars@kosteralg.se

KosterAlg AB

c/o Brock

Linnégatan 63

413 08 Göteborg

Sweden