Våra produkter

Våra alger är KRAV-certifierade i Sverige och övriga EU, samt certifierade som föda, och är fantastiska att använda direkt, som primörer eller i maträtter. Eftersom alger innehåller olika typer av näringsämnen och oljor förekommer också vissa alger som hälsotillskott. Flera arter är attraktiva att använda i hud- och rengöringsprodukter.

Makroalger (tång) används som mat främst i Asien men används över hela världen även som konsistensgivare, stabiliseringsmedel och emulsionsmedel. Makroalger har också länge använts för att tillsätta näring till jord (som gödsel) och som foder till djur.

Nya spännande applikationsområden är under utveckling. Alger kan bli tyg, användas till förpackningar, läkemedel och biobränsle.

Vi odlar sockertare (Saccharina latissima), fingertare (Laminaria digitata) samt  havssallad (Ulva lactuca). Alla alger odlas i friska vatten i norra Bohuslän eller inomhus i tankar med havsvatten.

BESTÄLLA ALGER

Är du intresserad av att beställa alger från oss? Vi säljer:

 • Sockertare, odlad i havet:
  Torkad
  Blancherad och fryst
 • Fingertare, odlad i havet:
  Torkad
  Blancherad och fryst
 • Havssallad, odlad i tank:
  Färsk
  Torkad

OBS! Vi säljer ej till privatpersoner.

Välkommen med din beställning!

SE-EKO-01 EU vattenbruk

Fredrik Gröndahl om tångodling

I södra delen av Kosterhavets nationalpark ligger Sveriges första odling av stora alger. Den upptar två hektar och kan i bästa fall ge en årlig skörd på 50-75 ton. Alger är förhållandevis lätt att odla, ger bra skördar och kan användas till mängder av spännande produkter. Man kan använda dem som de är i matlagning eller tillverka avancerade läkemedel.

Den brunalg som odlas är sockertare, eller sockertång (Saccharina latissima). Ur denna kan det utvinnas allt från nyttiga mat- eller foderingredienser till läkemedel, gödsel och kemikalier, som i sin tur kan utgöra en bas för plast- eller limproduktion. Ur de sockerrika algerna kan dessutom energi utvinnas i form av etanol eller biogas. Vid skörd tar de upp kväve och fosfor från hav till land och bidrar därmed till att minska övergödningen av våra kustvatten. Odlingen kan även locka till sig olika djur som till exempel tångräkor, som i sin tur kan locka till sig fisk och andra djur. På så vis kan en algodling stimulera den biologiska mångfalden. Storskalig algodling i havet har också föreslagits som en av de få åtgärder som kan bidra till en minskad havsförsurning, genom att algerna tar upp löst koldioxid ur vattnet.

En annan positiv sak med algodlingar är att man inte behöver använda bördig odlingsmark på land, och inte heller vattna eller gödsla. När odlingen väl placerats ut i havet sköter den sig själv tills det blir dags att skörda. Men andra ord ett både klimatsmart och hållbart vattenbruk.

Det finns stora fördelar med att odla alger i havet och det finns en positiv inställning hos kustbefolkningen till odling av alger, som kanske inte alltid är fallet när det gäller fisk- eller musselodling. Den största fördelen är nog att algodling troligen har en väldigt liten negativ påverkan på havsmiljön. Sockertången är dessutom en helt naturligt förekommande art vid västkusten. Den växer som bäst under vårvintern och skördas under maj månad, efter att odlingen placerats ut under senhösten året innan. Algplantor har försåtts på rep och är några millimeter stora när de sätts ut i havet. När de skördas ungefär ett halvår senare kan plantorna vara 1,5 till 2,0 meter långa. De växer alltså väldigt snabbt och dessutom under en årstid som gör att verksamheten inte krockar med sommarsäsongens båt- och badliv.

Skulle algodling slå igenom i större skala är det enklast att förverkliga direkt användning som mat. Genom det asiatiska kökets inmarsch och vårt resande så har nyfikenheten på ny mat ökat i Sverige. Sushirullar, sjögrässallad och tångkaviar kan idag köpas på restauranger eller i en vanlig mataffär. Vi äter dessutom alger i form av algingredienser i mängder av matvaror som till exempel konsistensgivare, färgämnen och smakförstärkare. Många av dessa ingredienser har olika E-beteckningar.

Det finns ett intresse för lokalproducerade högkvalitativa alger. I Danmark finns redan mängder av olika tångprodukter på marknaden i form av exempelvis tångpesto, tångkaviar, tångsenap, tångkryddor och tångakvavit. I Sverige är marknaden fortfarande väldigt liten, men det finns tångknäckebröd och en del väldigt dyra tångprodukter att köpa. Att odla alger och sälja för direkt matkonsumtion är lönsamt men ännu inte etablerat i Sverige. På sikt kommer svenska alger också att användas till kosmetika, näringsberikning av mat och materialproduktion men också som gödsel och till produktion av biogas.

Alger – framtidens allroundmat, 2015-12-10