Om oss

KosterAlg startades av sex marinbiologer som är specialiserade inom marin botanik ekologi och kemi, odling och avel av macroalger samt hållbar marin utveckling. Med ytterligare tre nyckelpersoner, inom finans, marknadsföring och försäljning planerar vi för att företaget ska bli centrum för produktion av odlade svenska makroalger.

Med vår samlade kompetens vill vi med KosterAlg vara en ledande del av den Blå näringsutvecklingen, med fokus på storskalig och hållbar makroalgsproduktion.

Sedan våren 2018 har vi en lokal på Västbacken, strax norr om Havstenssund. På Västbacken torkar vi de havsodlade algerna.

Elisabet Brock

Fil doktor i marinekologi och lärarexamen för klasslärare, Göteborgs universitet.

Forskningsfokus: kemiskt försvar hos tång, specifikt om en grupp av polyfenoler som finns i brunalger.

Undervisning och utveckling av pedagogiska program i skolor, Sverige och internationellt.

E-post: elisabet@kosteralg.se

Gunnar Cervin

Fil doktor, Marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs universitet.

Forskningsfokus: marin botanik, marin kemisk ekologi, makroalger inom akvakultur.

E-post: gunnar@kosteralg.se

Fredrik Gröndahl

Docent, Industriell Ekologi, KTH, Stockholm.
Forskningsfokus: hållbar användning av Östersjöns marina resurser, särskilt användningen av alger och vass för bioenergi och näringsupptag.

E-post: fredrik@kosteralg.se

Gunilla Toth

Docent, Marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs universitet.

Forskningsfokus: marina algers ekologi, marin kemisk ekologi, makroalger inom akvakultur.

E-post: gunilla@kosteralg.se

Göran Nylund

Fil doktor, Marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs universitet.
Forskningsfokus: makroalger inom akvakultur, marina algers ekologi, speciellt hur makroalger använder kemiska ämnen för att interagera med sin omgivning.

E-post: goran@kosteralg.se

Henrik Pavia

Professor, Marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs Universitet.
Forskningsfokus: marin botanik, marin samhällsekologi, marin kemisk ekologi, makroalger inom akvakultur.

E-post: henrik@kosteralg.se

PROJEKT VI SAMARBETAR MED  

Fakturaadress KosterAlg

KosterAlg AB
c/o Brock
Linnégatan 63
413 08 Göteborg

Org.nr: 559057-6004