Om oss

Vår story

Efter år av intensiv forskning inom området grundades företaget KosterAlg år 2016 av sex experter specialiserade inom marin botanik, ekologi och kemi. I syfte att utveckla och optimera tillväxt och kvalitet av tång i friska svenska vatten har KosterAlg hittat en effektiv och hållbar process för att producera svenskodlade & KRAV-märkta tång (eller makroalger om man skall hålla sig till den korrekta benämningen i forksningsvärlden!).

De första åren producerades KosterAlg’s KRAV-märkta tång i mindre kvantiteter, men trots detta hörde flertalet svenska Michelin-krogar av sig för att använda råvaran i sina rätter, däribland restaurang VRÅ, Ekstedts och Sjömagasinet, och bolagets tångprodukter fick allt större uppmärksamhet i restaurangvärlden på grund av den unika kombinationen av höga näringsvärden och exceptionella smakkombinationer. 

Under årens lopp har intresset för tång ökat i takt med att fler människor upptäckt de positiva hälsofördelarna med svensk tång i livsmedel, såsom en hög densitet av näringsvärden, en naturlig smakförstärkare utan tillsatta ämnen samt en hållbart odlad råvara som är positiv för miljön och vårt samhälle.

Med vår samlade kompetens är KosterAlg’s mål att möta kraven från den hälsomedvetna kunden genom att vara den ledande aktören i Europa av hållbart odlad tång av högsta kvalité.

 

Forskningsrådgivare & experter

 

Elisabet Brock 

Fil doktor i marinekologi.

Forskningsfokus: kemiskt försvar hos tång, specifikt om en grupp av polyfenoler som finns i brunalger.

Gunnar Cervin

Fil doktor, Marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs universitet.

Forskningsfokus: marin botanik, marin kemisk ekologi, makroalger inom akvakultur.

Fredrik Gröndahl

Docent, Industriell Ekologi, KTH, Stockholm.


Forskningsfokus: hållbar användning av Östersjöns marina resurser, särskilt användningen av alger och vass för bioenergi och näringsupptag.

Gunilla Toth

Docent, Marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs universitet.

Forskningsfokus: marina algers ekologi, marin kemisk ekologi, makroalger inom akvakultur.

Göran Nylund

Fil doktor, Marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs universitet.
Forskningsfokus: makroalger inom akvakultur, marina algers ekologi, speciellt hur makroalger använder kemiska ämnen för att interagera med sin omgivning.

Henrik Pavia

Professor, Marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs Universitet.
Forskningsfokus: marin botanik, marin samhällsekologi, marin kemisk ekologi, makroalger inom akvakultur.

PROJEKT VI SAMARBETAR MED  

Fakturaadress KosterAlg

KosterAlg AB
c/o Brock
Linnégatan 63
413 08 Göteborg

Org.nr: 559057-6004